Vår pellets

SWTAB Pellets

En pellets och som har alla de egenskaper som dagens brännare kräver för en problemfri drift. Vår standardpellets levererar stabil värme till en låg kostnad.

Miljöfördelar med pellets…

  • När man eldar med pellets så frigörs inte mer koldioxid än vad träden använt under sin tillväxt.
  • Kräver liten andel hjälpenergi vid tillverkning.
  • Askan kan återföras till naturens kretslopp.
  • Uppbyggd av träets naturliga ämnen.

 

Hantering och förvaring…

  • Säckarna skall utsättas för så lite stötar och nötning som möjligt. Oaktsamhet gör att pelletsen kan falla sönder till spån och damm.
  • Pelletsen förvaras i säckar som andas. Detta gör att de inte kan stå ute i regn/fuktiga miljöer någon längre tid. Måste man ha dom utomhus måste man täcka dom med en presenning för att skydda mot, snö, väta, fåglar, uv-ljus och kondensbildning.

 

En pall Standardpellets innehåller 52 säckar á 16kg totalt 832kg, alternativt.
En storsäck 600kg.

 

 

Korta fakta om vår pellets

Energiinnehåll   4 700 - 4 900 kWh/ton
1 kg ger alltså   4,7-4,9 kWh
1 m3 olja motsvarar   2,1 ton
1 ton motsvarar   ca 4 m3 torr travad ved
Volymvikt   ca 650 kg/m3
1 ton utgör   ca 1,5 m3
Diameter   8 mm
Längd   Max 4x diameter
Torrhalt   90-92 %
Askhalt   Max 0,5 %